O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 

AKTIV nastavnika

ČLANOVI AKTIVA

PRVOG RAZREDA

Latifić Suada

član

Zagorac Asima

član

Efendić Ševala

predsjednik

Mudželet Nermina

član

DRUGOG RAZREDA

   

Baraković Alma

član

Pačavar Dženana

predsjednik

Alilović Sabina

član

Haziri Zejnil

član

TREĆEG RAZREDA

   

Kadić Sanela

član

Kosovac Adela

član

Hardaga Nermina

predsjednik

Imamović Elmir

član

   

ČETVRTOG RAZREDA

Bašalić Adem

član

Gojak Samira

član

Bijelonja Arzija

predsjednik

Zorbić Daniela

član

   

PETOG RAZREDA

Imamović Lejla

predsjednik

Fejzić Husein

član

Zuko Samira

član

Katana S. Admira

član

   

BHS jezik i književnosti, likovne i muzičke kulture

Katana Samka

član

Šačić Fahrija

član

Dedić Ramiz

predsjednik

Alajbegović Aida

član

Šehović Alma

član

Salihović I. Melisa

član

Tvrtković Edina

član

Gredić Nura

član

   

Stranih jezika

Sabljica Izeta

član

Voloder Sabina

član

Varešanović Hajrija

član

Voloder Smajo

član

Efendić Sanela

predsjednik

Gasal Aida

član

   

Matematike i fizike

Osmanović Indira

predsjednik

Dupovac Advija

član

Hasanbegović Haso

član

Sofić Mirzeta

član

Kuldija Habiba

član

   

Tehničkog odgoja, osnova tehnike i informatike

Fejzić Senad

član

Botulja Elma

predsjednik

Delić Almir

član

Nuhanović Adis

član

Golić Edina

član

   

Hemije, biologije i tzo

Vejselović Kadrija

član

Gladović Mediha

član

Hamidović Nermina

član

Ljajić Nafija

član

Sućeska S. Jasmina

predsjednik

Kebat Zdenko

član

   

Vjeronauke, geografije, historije, društva/kulture/religije, građanskog obrazovanja

Jusić Senada

član

Proho Samija

član

Hukara Ševala

predsjednik

Zulović Enisa

član

Alibegović Enisa

član

Ćehajić Kenan

član

Tolić Dragan

član

 Kerović Sabaheta

član


PROGRAM RADA STRUČNIH AKTIVA

Stručni aktivi su stručni organi škole koji neposredno rješavaju odgojno-obrazovna pitanja u okviru konkretnog  nastavnog  predmeta ili grupe srodnih predmeta

Zadaci stručnih aktiva su da:

 • Predlažu Nastavničkom vijeću podjelu predmeta na nastavnike
 • Vrše izbor udžbenika, priručnika i druge literature i predlažu Nastavničkom vijeću da odobri njihovu upotrebu
 • Programiraju i planiraju odgojno-obrazovni rad, sačinjavaju globalne i operativne planove za redovnu, dopunsku i dodatnu nastavu, te slobodne aktivnosti i prate njihovo ostvarivanje
 • Bave se usaglašavanjem metoda, oblika, nastavnih sredstava i tehničkih pomagala
 • Ostvaruju koordinaciju i korelaciju među srodnim nastavnim predmetima
 • Pružaju pomoć u radu nastavnicima pripravnicima
 • Analiziraju uspjeh učenika iz pojedinih predmeta i poduzimaju mjere za pružanje pomoći učenicima koji zaostaju u radu, kao i stimulisanje učenika koji brže napreduju
 • Organizuju predavanja, diskusije i rasprave o pitanjima i problemima iz oblasti uže struke, savremene didaktike i metodike
 • Organizuju ogledna predavanja i međusobne posjete nastavnika radi razmjene i prenošenja iskustava naročito u primjeni efikasnih oblika, metoda i sredstava u radu
 • Bave se organizacijom  timskog rada
 • Izrađuju instrumente za objektivno vrednovanje rada i napredovanje učenika( testovi znanja, kriterijski testovi, kontrolne vježbe i dr.)
 • Pristupaju izdvajanju suštinskih i bitnih pojmova, informacija i činjenica u okviru pojedinih nastavnih tema i jedinica
 • Razmatraju didaktičko-metodički pristup organizovanju i realizaciji dopunskog i dodatnog rada
 • Vrše izbor sadržaja i oblika rada u okviru slobodnih aktivnosti
 • Prate i podstiču individualno usavršavanje svojih članova
 • Sarađuju sa  stručnim saradnicima u školi.
   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo