O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 

 

AKTIV nastavnika

ČLANOVI AKTIVA

Funkcija u Aktivu

     

PRVOG

 RAZREDA

Gojak Samira

član

Hardaga Nermina

predsjednik

Kosovac Adela

član

Katana S. Admira

član

   

DRUGOG

 RAZREDA

Bijelonja Arzija

predsjednik

Bojadžija Samira

član

Fejzić Husein

član

Imamović Lejla

član

Zorbić Daniela

član

   

TREĆEG

 RAZREDA

Imamović Elmir

član

Zagorac Asima

član

Efendić Ševala

predsjednik

Mudželet Nermina

član

   

ČETVRTOG

 RAZREDA

Baraković Alma

član

Pačavar Dženana

predsjednik

Alilović Sabina

član

Haziri Zejnil

član

   

PETOG

RAZREDA

Kadić Sanela

predsjednik

nastavnici V razreda

član

   

BHS jezik i književnosti, likovne i muzičke kulture

Šačić Fahrija

predsjednik

Katana Samka

član

Dedić Ramiz

član

Camović Ibrahim

član

Šehović Alma

član

Salihović I. Melisa

član

Tvrtković Edina

član

Gredić Nura

član

   

Stranih jezika

Sabljica Izeta

član

Voloder Sabina

član

Kavaz Amela

član

Voloder Smajo

član

Šabić Sanela

predsjednik

Gasal Aida

član

   

Matematike i

fizike

Sofić – Maličević Mirzeta

predsjednik

Dupovac Advija

član

Hasanbegović Haso

član

Osmanović Indira

član

Kuldija Habiba

član

   

Tehničkog odgoja

i informatike

Delić Almir

predsjednik

Irma Bošnjak-Murtić

član

Botulja Elma

član

Nuhanović Adis

član

   

Hemije, biologije

i TZO

Vejselović Kadrija

predsjednik

Gladović Mediha

član

Hamidović Nermina

član

Sućeska S. Jasmina

član

Kebat Zdenko

član

   
Vjeronauke, geografije, historije, društva /kulture/religije, građanskog obrazovanja

Jusić – Dučić Senada

predsjednik

Proho Samija

član

Hukara Ševala

član

Bukva Mersiha

član

Alibegović Enisa

član

Ćehajić Kenan

član

Šlipogor Darko

član

 Kerović Sabaheta

član

   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo