O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 

RUKOVODIOCI STRUČNIH AKTIVA

1.    PRVI RAZRED   - Alilović Sabina

2.    DRUGI RAZRED – Kadić Sanela

3.    TREĆI RAZRED – Hardaga Nermina

4.    ČETVRTI RAZRED – Bijelonja Arzija

5.    PETI RAZRED – Efendić Ševala

6.    BOSANSKI JEZIK, LIKOVNA I MUZIČKA KULTURA – Šačić Fahrija

7.    STRANI JEZICI – Sabljica Izeta

8.    MATEMATIKA I FIZIKA – Hasanbegović Haso

9.    INFORMATIKA I TEHNIČKI ODGOJ – Botulja Elma

10. BIOLOGIJA, HEMIJA, KULTURA ŽIVLJENJA, TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ – Vejselović Kadrija

11. HISTORIJA, GEOGRAFIJA, VJERONAUKA, GRAĐANSKO OBRAZOVANJE, DKR – Alibegović Enisa

   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo