O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 

UČENIK GENERACIJE 2011./2012.
Alilović Rijad
 
UČENIK GENERACIJE 2010./2011.
Delalić Azra
 
UČENIK GENERACIJE 2009./2010.

Hasanbegović Ensar

 
 

UČENIK GENERACIJE 2008./2009.

Kulić Mahir

 

UČENIK GENERACIJE 2007./2008.

Maslo Damir

 
 
 

BAKLJA ZOI '84 - ŠKOLSKA ARHIVA   DAN ŠKOLE - 40.GODINA POSTOJANJA
 
ŠKOLA

ZBORNICA

HOL

RADNICI

KUHINJA

DETALJI IZ HOLA

MULTIMEDIJALNI KABINET

PEDAGOG

KUĆNI RED

BIBLIOTEKA

SALA ZA TJELESNI ODGOJ

INFORMATIKA

PRVAČIĆI...

PANO U HOLU ŠKOLE

         
PENZIONERI
 
Abaz Ćirkić Mevla Čano Ćamila Žunić Zlatka Kujačić Ahmet Bojčić Ekrem Krivokapa
 
Nazifa Duran Raska Arnautović Šemsa Šatrović Ibrahim Muratagić Amira Čengić Amina Dizdarević
   
 Bego Zimić Šadija Hadžimušović Rabija Turković Jasmina Musić Salko Jugo Omer Štukan 
     
Remza Kulovac  Tifa Ajanović Elmas Abaz Asim Mulaosmanović Rasim Okerić  Edhem Čaušević 
       
Sabiha Hodžić Safija Omerspahić        
           
 
       SJEĆANJE NA...
   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo