Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo
 
O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
ŠKOLSKA 2017/2018. godina

PRVA SMJENA - 08:00

MEĐUSMJENA 11:35

DRUGA SMJENA 13:30

R/br

Ime i prezime

Voditelj

odjeljenja

R/br

Ime i prezime

Voditelj odjeljenja

R/br

Ime i prezime

Voditelj odjeljenja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .

Alma Baraković

III1

1 .

Arzija Bijelonja

I1

1 .

Suada Latifić

II1

2 .

Dženana Pačavar

III2

2 .

Samira Bojadžija

I2

2 .

Asima Zagorac

II2

3 .

Sabina Alilović

III3

3 .

Husein Fejzić

I3

3 .

Ševala Efendić

II3

4 .

Zejnjel Haziri

III4

4 .

Lejla Imamović

I4

4 .

Nermina Mudželet

II4

5 .

Adem Bašalić

V1

5.

Daniela Zorbić

I5

5 .

Kadić Sanela

IV1

6 .

Samira Gojak

V2

 

6 .

Kosovac Adela

IV2

7 .

Ramiz Dedić

V3

 

7 .

Hardaga Nermina

IV3

8 .

Kadrija Vejselović

V4

 

 

8 .

Imamović Elmir

IV4

9 .

Sabina Voloder

VII1

 

 

9 .

Izeta Sabljica

VI1

10 .

Aida Gasal

VII2

 

 

10 .

Samija Proho

VI2

11 .

Jasmina S.Slatina

VII3

 

11 .

Mediha Gladović

VI3

12 .

Indira Osmanović

VII4

 

12 .

Samka Katana

VI4

13 .

Smajo Voloder

IX1

13 .

Sanela Šabić

VIII1

14 .

Fahrija Šačić

IX2

14 .

Hajrija Varešanović

VIII2

15 .

Enisa Alibegović

IX3

15 .

Ševala Hukara

VIII3

16 .

Melisa I. Salihović

IX4

16 .

Elma Botulja

VIII4

17 .

Adis Nuhanović

IX5

17 .

Irma Bošnjak

 

18 .

Alma Šehović

18 .

Habiba Kuldija

  19 .

Mirzeta Sofić-Maličević

 

19 .

Haso Hasanbegović

20 .

Senada Jusić-Dučić

 

20 .

Advija Dupovac

21 .

Sabaheta Kerović

21 .

Aida Alajbegović

23 .

Dragan Tolić

22 .

Almir Delić

24 .

Nermina Hamidović

23 .

Zdenko Kebat

25 .

Spiljak Alma

24 .

Kenan Ćehajić

 
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo