O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 

 

 

ŠKOLSKA 2016/2017. godina

 

 

 

PRVA SMJENA - 08:00

 

MEĐUSMJENA 11:35

DRUGA SMJENA 13:30

 

 

 

 

R/br

Ime i prezime

Voditelj odjeljenja

 

R/br

Ime i prezime

Voditelj odjeljenja

R/br

Ime i prezime

Voditelj odjeljenja

1 .

Kadić Sanela

III1

 

1 .

Suada Latifić

I1

1 .

Alma Baraković

II1

2 .

Kosovac Adela

III2

 

2 .

Asima Zagorac

I2

2 .

Dženana Pačavar

II2

3 .

Hardaga Nermina

III3

 

3 .

Ševala Efendić

I3

3 .

Sabina Alilović

II3

4 .

Imamović Elmir

III4

 

4 .

Nermina Mudželet

I4

4 .

Zejnil Haziri

II4

5 .

Lejla Imamović

V1

 

 

 

 

5 .

Adem Bašalić

IV1

6 .

Husein Fejzić

V2

 

 

 

 

6 .

Samira Gojak

IV2

7 .

Samira Zuko

V3

 

 

 

 

7 .

Arzija Bijelonja

IV3

8 .

Admira S. Katana

V4

 

 

 

 

8 .

Daniela Zorbić

IV4

9 .

Sanela Efendić

VII1

 

 

 

 

9 .

Sabina Voloder

VI1

10 .

Hajrija Varešanović

VII2

 

 

 

 

10 .

Aida Gasal

VI2

11 .

Ševala Hukara

VII3

 

 

 

11 .

Jasmina Slatina Sućeska

VI3

12 .

Elma Botulja

VII4

 

 

12 .

Indira Osmanović

VI4

13 .

Izeta Sabljica

IX1

 

 

13 .

Smajo Voloder

VIII1

14 .

Kadrija Vejselović

IX2

 

 

14 .

Fahrija Šačić

VIII2

15 .

Nermina Hamidović

IX3

 

 

15 .

Enisa Alibegović

VIII3

16 .

Mirzeta Sofić

IX4

 

 

16 .

Melisa Salihović I.

VIII4

17 .

Alma Šehović

IX5

 

 

17 .

Adis Nuhanović

VIII5

18 .

Hasanbegović Haso

 

 

18 .

Samka Katana

 

19 .

Zdenko Kebat

 

 

19 .

Advija Dupovac

 

20 .

Ramiz Dedić

 

 

 

 

20 .

Senad Fejzić

 

21 .

Sabaheta Kerović

 

 

21 .

Senada Jusić

 

22 .

Kenan Ćehajić

 

 

22 .

Enisa Zulović

 

23 .

Almir Delić

 

 

23 .

Nafija Ljajić

 

24 .

Almedina Salihović

 

 

 

 

 

24 .

Edina Golić

 

25 .

Aida Alajbegović

 

 

 

 

 

25 .

Dragan Tolić

 

26 .

Habiba Kuldija

 

 

 

 

 

26 .

Mediha Gladović

 

 

 

 

 

 

 
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo