O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
 

ŠKOLSKA 2016/2017. godina

     

r/b

NAZIV SEKCIJE

RUKOVODILAC  SEKCIJE

1.     

Dramska sekcija - stariji

Samka Katana

Aida Alajbegović

2.     

Dramska sekcija - mlađi

Adela Kosovac

Nermina Hardaga

Alma Baraković

3.     

Recitatorska sekcija - stariji

Fahrija Šačić

4.     

Recitatorska sekcija - mlađi

Asima Zagorac

Sabina Alilović

Suada Latifić

5.     

Literarna sekcija - stariji

Ramiz Dedić

6.     

Literarna sekcija - mlađi

Zejnelj Haziri

7.     

Novinarska sekcija

Edina Tvrtković

8.     

Likovna sekcija - stariji

Alma Šehović

9.     

Likovna sekcija - mlađi

Admira Katana

10.  

Hor  i  orkestar

Melisa Salihović-I.

11.  

Podmladak Crvenog križa

Samira Zuko

12.  

Civitas

Sabaheta Kerović

13.  

Prva  pomoć

Mediha Gladović

14.  

Ekološka sekcija - stariji

Kadrija Vejselović

15.  

Ekološka sekcija - mlađi

Samira Gojak

Arzija Bijelonja

16.  

Zdravi stilovi života

Nermina Hamidović

17.  

Informatička sekcija

Elma Botulja

Senad Fejzić

18.  

Tehničko stvaralaštvo

Almir Delić

Adis Nuhanović

Edina Golić

19.  

Odbojka

Zdenko Kebat

20.  

Stoni tenis

Zdenko Kebat

21.  

Košarka

Jasmina S. Slatina

22.  

Atletika

Jasmina S. Slatina

23.  

Ritmička sekcija 1. i 2. razred

Nermina Mudželet

24.  

Ritmička sekcija 3.,4. i 5. razred

Zorbić Daniela

25.  

Mladi matematičari

Ševala Efendić

Adem Bašalić

Lejla Imamović

Sanela Kadić

26.  

Saobraćajna sekcija

Adis Nuhanović

27.  

Saobraćajna patrola

Dženana Pačavar

28.  

Kulturna baština naših naroda

Enisa Alibegović

29.  

Historijska sekcija

Senada Jusić

30.  

Historijska baština BiH

Proho Samija

31.  

Kultura religije

Kenan Ćehajić

32.  

Geografska sekcija

Ševala Hukara

33.  

Šahovska sekcija

Husein Fejzić

34.  

Streljačka sekcija

Elmir Imamović

   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo