O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS
  Online nastava

O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 

r/b

Naziv slobodne aktivnosti (sekcije)

Broj grupa

Broj učenika

Sedmični fond sati

Ime i prezime nositelja slobodne aktivnosti

A

KULTURNO-UMJETNIČKE

 

1.

 Monodrama

1

 

1

Samka Katana

2.

 Dramska sekcija

1

 

1

Mirnesa Šuman

3.

 Recitatorska sekcija-stariji

1

 

1

Fahrija Šačić

4.

 Recitatorska sekcija-mlađi

3

 

3

Nermina Hardaga, Melisa Lagumdžić,  Neira Šabanović

5.

 Literarna sekcija-mlađi

2

 

2

Sanela Kadić, Ševala Efendić

6.

 Literarna sekcija-stariji

1

 

1

Dženana Bozalija

7.

 Novinarska sekcija

1

 

1

Sabina Alilović, Nermina Mudželet

8.

 Likovna sekcija

2

 

2

Alma Šehović, Admira Selimović-Katana

9.

 Ritmička sekcija

1

 

1

Daniela Zorbić

10.

 Mali hor

1

 

1

Selma Hadžić

11.

 Hor i orkestar

2

 

4

Melisa Salihović-Ibrahimbegović

12.

 Folklor

1

 

1

Dino Karahodža

B

TEHNIČKE I NASTAVNE

 

1.

 Informatička sekcija

1

 

1

Elma Botulja,Maida Pučić-Šarac

2.

 Tehničko stvaralaštvo

2

 

2

Almir Delić, Irma Bošnjak-Murtić

3.

 Robotika

1

 

1

Almir Delić, Irma Bošnjak-Murtić

4.

 Planinarsko-geografska   sekcija

1

 

1

Ševala Hukara

5.

 Historijska baština BiH

1

 

1

Senada Jusić-Dučić, Admir Dervišbegović

6.

 Saobraćajna sekcija

1

 

1

Adis Nuhanović

7.

 Mladi matematičari

1

 

1

Dženana Pačavar,

8.

 Kreativna radionica

1

 

1

Aida Delić

C

SPORTSKE

 

1.

 Odbojka

1

 

1

Dejan Mirkov

2.

 Košarka

1

 

1

Dejan Mirkov

3.

 Nogomet

1

 

1

Jasmina Slatina-Sućeska

4.

 Atletika

1

 

1

Jasmina Slatina-Sućeska

5.

 Šahovska sekcija

1

 

1

Elmir Imamović

6.

 Stoni tenis

1

 

1

Husein Fejzić

D

OSTALE

 

1.

 Crveni Križ

1

 

1

Mirnesa Šuman

2.

 Civitas

1

 

1

Munir Prazina

3.

 Prva pomoć

1

 

1

Šemsija Gladović

4.

 Ekološka sekcija

2

 

2

Lejla Imamović, Samira Bojadžija,

5.

 Eko patrola

2

 

2

Arzija Bijelonja, Samira Gojak

UKUPNO

 

 

 

 

 
   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo