O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS
  Online nastava

O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 

r.broj

NAZIV SLOBODNE AKTIVNOSTI (sekcije)

Ime i prezime nositelja aktivnosti

A

KULTURNO-UMJETNIČKE

1.       

Dramska sekcija - stariji

Samka Katana

 

2.       

Dramska sekcija - mlađi

Lejla Imamović

Nermina Mudželet

3.       

Recitatorska sekcija - stariji

Fahrija Šačić

4.       

Recitatorska sekcija - mlađi

Samira Bojadžija

Zejnelj Haziri

Melisa Lagumdžić 

5.       

Literarna sekcija - stariji

Ibrahim Camović

6.       

Literarna sekcija - mlađi

Asima Zagorac

Nermina Hardaga

7.       

Novinarska sekcija

Sabina Alilović

8.       

Likovna sekcija (mlađi i stariji)

Alma Šehović

9.       

Ritmička sekcija

Zorbić Daniela

10.    

Hor  i  orkestar

Melisa Salihović-Ibrahimbegović

11.    

Kreativna pozornica

Alma Baraković

AdmiraKatana Selimović

12.    

 Ekološka  sekcija-mlađi

Adela Kosovac

B

TEHNIČKE I NASTAVNE

13.    

Informatička sekcija

Elma Botulja

14.    

Informatička sekcija

 Berina Hodžić

15.    

Tehničko stvaralaštvo

Almir Delić

Irma Bošnjak Murtić

Adis Nuhanović

16.    

Robotika

Almir Delić

17.    

Planinarsko-geografska sekcija

Ševala Hukara

Munir Prazina

18.    

Historijska baština BiH

Admir Dervišbegović

Senada Jusić Dučić

19.    

Sobraćajna sekcija

Adis Nuhanović

20.    

Mladi matematičari

Ševala Efendić                              

Kadić Sanela

C

SPORTSKE

21.    

Odbojka

Zdenko Kebat

22.    

Stoni tenis

Zdenko Kebat

23.    

Košarka

Jasmina S. Slatina

24.    

Atletika

Jasmina S. Slatina

25.    

Šahovska sekcija

Husein Fejzić

26.    

Streljačka sekcija

Elmir Imamović

D

OSTALE

27.    

Podmladak Crvenog križa

Dženana Pačavar

28.    

Civitas

Sabaheta Kerović

29.    

Prva  pomoć

Mediha Gladović

30.    

Ekološka sekcija-stariji

 Mihrija Suljević

31.    

Eko patrola

Arzija Bijelonja

Samira Gojak

 

 
   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo