Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo
 
O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
 

ŠKOLSKA 2016/2017. godina

 

r/b

NAZIV SEKCIJE

RUKOVODILAC SEKCIJE

 

 

 

1.     

Dramska sekcija - stariji

Samka Katana

2.     

Dramska sekcija - mlađi

Adela Kosovac

Nermina Hardaga

Alma Baraković

3.     

Recitatorska sekcija - stariji

Fahrija Šačić

4.     

Recitatorska sekcija - mlađi

Asima Zagorac

Suada Latifić

5.     

Literarna sekcija - stariji

Aida Alajbegović

6.     

Literarna sekcija - mlađi

Zejnelj Haziri

Nermina Mudželet

7.     

Novinarska sekcija

Ramiz Dedić

8.     

Sabina Alilović

9.     

Bibliotečka sekcija

Edina Tvrtković

10.  

Likovna sekcija - stariji

Alma Šehović

11.  

Likovna sekcija - mlađi

Samira Bojadžija

12.  

Hor  i  orkestar

Melisa Salihović-Ibrahimbegović

13.  

Podmladak Crvenog križa

Dženana Pačavar

14.  

Civitas

Sabaheta Kerović

15.  

Prva  pomoć

Mediha Gladović

16.  

Ekološka sekcija - mlađi

Samira Gojak

Arzija Bijelonja

17.  

Kultura življenja

Nermina Hamidović

18.  

Informatička sekcija

Elma Botulja

19.  

Bošnjak Irma

20.  

Tehničko stvaralaštvo

Almir Delić

Adis Nuhanović

21.  

Odbojka

Zdenko Kebat

22.  

Stoni tenis

Zdenko Kebat

23.  

Košarka

Jasmina  Slatina - Sućeska

24.  

Atletika

Jasmina  Slatina - Sućeska

25.  

Ritmička sekcija

Zorbić Daniela

26.  

Mladi matematičari

Ševala Efendić

Adem Bašalić

Lejla Imamović

Sanela Kadić

27.  

Saobraćajna sekcija

Adis Nuhanović

28.  

Saobraćajna patrola

Šefik Baraković

29.  

Kulturna baština naših naroda

Enisa Alibegović

30.  

Historijska sekcija

Senada Jusić-Dučić

31.  

Planinarska sekcija

32.  

Kultura religije

Kenan Ćehajić

33.  

Geografska sekcija

Ševala Hukara

34.  

Šahovska sekcija

Husein Fejzić

35.  

Streljačka sekcija

Elmir Imamović

   
   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo