O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS
  Online nastava

O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 

   ŠKOLSKI ODBOR     

Predsjednik:

 • Mirza Mehanović, predsjednik Školskog odbora

Članovi: 

 • Elma Botulja,  zamjenica predsjednika Školskog odbora 
 • Elmedin Dedović, član
 • Mersiha Bajramović, član

PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Školski odbor osnovne škole obavlja slijedeće poslove:

 • Donosi pravila osnovne škole,
 • Imenuje i razrješava direktora,
 • Donosi Godišnji plan i program rada osnovne škole,
 • Razmatra i usvaja izvještaj o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada osnovne škole.
 • Donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
 • Odlučuje o prestanku prava nastavnika, stručnih saradnika i saradnika na dalji odgojno – obrazovni rad,
 • Donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te druge opće akte u skladu sa zakonom i pravilima osnovne škole,
 • Odlučuje o organizovanju i broju odjeljenja u školi uz saglasnost Ministarstva,
 • Razmatra ostvarivanje Nastavnog plana i programa,
 • Odlučuje o prigovoru roditelja učenika osnovne škole na rad nastavnika, stručnih saradnika i saradnika,
 • Odlučuje o prigovoru nastavnika, stručnih saradnika i saradnika na ocjenu rada,
 • Razmatra prijedloge Odluka i preporuke koje se upute Školskom odboru i preduzima odgovarajuće mjere,
 • Usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,
 • Rješava sva pitanja odnosa sa Osnivačem,
 • Odgovara Osnivaču za rezultate rada škole,
 • Donosi svoj program rada, a izvještaj o svom radu podnosi Osnivaču,
 • Odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa određenog pravilima škole,
 • Odlučuje o žalbama i prigovorima uposlenika o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa,
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima osnovne škole.
   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo