O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
 
ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA I RODITELJA 2016/2017.godina
 

Red.br.

Razred

ČLAN VIJEĆA UČENIKA

ČLAN VIJEĆA RODITELJA

       
 1.  

I-1

Duraković Emma

Serdarević Mirela

 1.  

I-2

Masleša Nerina

Bajramović Mersiha

 1.  

I-3

Delibašić Džejna

Kaltak Meldijana

 1.  

I-4

Hadžić Emela

Beganović Dinka

 1.  

II-1

Kadrić Ajnur

Bećirević Vahida

 1.  

II-2

Tunović Amina

Ivanković Mirima

 1.  

II-3

Planja Rijad

Hanić Nermina

 1.  

II-4

Čaušević Ema

Bajramović Senada

 1.  

III-1

Fazlić Meldin

Hajdarević Emina

 1.  

III-2

Babačić Anesa

Kovačević Mirela

 1.  

III-3

Kosovac Amina

Cibra Mensud

 1.  

III-4

Brajlović Hamed

Kaljanac Jasmina

 1.  

IV-1

Šabanović Eldar

Ilić Katarina

 1.  

IV-2

Hambo Larisa

Salman Sabaha

 1.  

IV-3

Džuho Džona

Kahriman Jasmina

 1.  

IV-4

Halilović Merjem

Hajrić Aida

 1.  

V-1

Hodžić Nejla

Muzurović Dženita

 1.  

V-2

Smječanin Amina

Oglečevac Elvir

 1.  

V-3

Veljan Esso

Šahović Amra

 1.  

V-4

Hasković Selma

Hasković Anisa

 1.  

VI-1

Tucaković Suana

Tucaković Hafiza

 1.  

VI-2

Spahija Eldan

Herac Eldina

 1.  

VI-3

Pazalja Ilda

Šahović Kada

 1.  

VI-4

Uglješa Ena

Babačić Ezmina

 1.  

VII-1

Cibra Hanan

Alihodžić Mediha

 1.  

VII-2

Šetkić Kanita

Šahinović Muamera

 1.  

VII-3

Hodžić Nedim

Hodžić Amela

 1.  

VII-4

Ramić Semina

Ćuprija Mirela

 1.  

VIII-1

Livadić Delila

Tinjak Fahrudin

 1.  

VIII-2

Čerkez Njela

Bojičić Mirzeta

 1.  

VIII-3

Tabaković Lajla

Zorlak Alen

 1.  

VIII-4

Delbašić Iman

Delibašić Zakira

 1.  

VIII-5

Turčalo Amar

Lukovac Irma

 1.  

IX-1

Kurtić Faruk

Salihić Šemsudin

 1.  

IX-2

Katana Enis

Baručija Belma

 1.  

IX-3

Hodžić Džana

Alibegović Seid

 1.  

IX-4

Cibra Ena

Hodžić Mediha

 1.  

IX-5

Kustura Ilvana

Osmanković Minka

   
 
 
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo