O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
 
ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA I RODITELJA 2017/2018.godina
 

Razred

ČLAN VIJEĆA UČENIKA

ČLAN VIJEĆA RODITELJA

I-1

Svraka Ajla

Vilić Albina

I-2

Parnica Henna

Hajrić Aida

I-3

Srna Arman

Jašarević Indira

I-4

Baručija Džumana

Dizdarević Nermina

I-5

Dedić Nur Halil

Imširović Sanela

II-1

Suljagić Nidal

Serdarević Mirela

II-2

Bešlić Amila

Bajramović Mersiha

II-3

Grcić Sara

Kaltak Meldijana

II-4

Sekulić Sara

Veljan Amina

III-1

Kadrić Ajnur

Bećirević Vahida

III-2

Tunović Amina

Ivanković Mirima

III-3

Sofović Erna

Hanić Nermina

III-4

Ćuprija Harun

Bajramović Senada

IV-1

Mulić Amina

Fazlić- Karaman Medina

IV-2

Babačić Anesa

Kovačević Mirela

IV-3

Nišić Said

Cibra Mensud

IV-4

Brajlović Hamed

Kaljanac Jasmina

V-1

Šabanović Eldar

Ilić Katarina

V-2

Mešanović Sara

Hodžić Samir

V-3

Džuho Džana

Čorbo- Okerić Mirela

V-4

Subašić Merjem

Subašić Jasminka

VI-1

Hodžić Nejla

Alibegović Seid

VI-2

Ramić Semin

Herac Eldina

VI-3

Ćatić Eman

Čaušević Emina

VI-4

Hasković Selma

Hasković Anisa

VII-1

Tucaković Suana

Tucaković Hafiza

VII-2

Šabanović Ajna

Bakal Azmira

VII-3

Pazalja Ilda

Šahović Kada

VII-4

Uglješa Ena

Babačić Ezmina

VIII-1

Bešlić Lejla

Alihodžić Mediha

VIII-2

Kalača Sumeja

Šahinović Muamera

VIII-3

Peljto Adna

Peljto Omer

VIII-4

Mujkić Salem

Halilović Suvada

IX-1

Livadić Delila

Tinjak Fahrudin

IX-2

Čerkez Njela

Bojičić Mirzeta

IX-3

Tabaković Lajla

Zorlak Alen

IX-4

Delbašić Iman

Delibašić Zakira

IX-5

Turčalo Amar

Lukovac Irma

   
 
 
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo