O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
 MENADŽMENT ŠKOLE 
 Direktor  Pomoćnik direktora 
 Aziz Mulahmetović  Amela Kazazić 
   
 STRUČNI SARADNICI  
SEKRETAR  RUKOVALAC NASTAVNOM
TEHNIKOM
 Pedagog
 Bibliotekar 
 Azra Hadžiahmetović  Edina Tvrtković  
Nura Gredić
 
  Šefik Baraković  
NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE
         
Alma Baraković Dženana Pačavar Sabina Alilović Zejnjel Haziri Sanela Kadić 
Adela Kosovac Nermina Hardaga Elmir Imamović Adem Bašalić Samira Gojak 
Arzija Bijelonja  Nermina Mudželet Lejla Imamović Husein Fejzić Samira Bojadžija
Admira Selimović Katana  Asima Zagorac Ševala Efendić Daniela Zorbić  
         
         
NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE 
   
         
Ramiz Dedić Samka Katana  Fahrija Šačić  Ibrahim Camović  Sanela Efendić
BHS jezik i književnost  BHS jezik i književnost   BHS jezik i književnost   BHS jezik i književnost    Njemački jezik  
         
Amela Kavaz  Smajo Voloder Izeta Sabljica Sabina Voloder  Aida Gasal 
Engleski jezik    Engleski jezik     Engleski jezik     Engleski jezik     Njemački jezik    
         
Habiba Kuldija Advija Dupovac  Indira Osmanović  Mirzeta Sofić-Maličević Haso Hasanbegović
  Fizika Matematika   Matematika i informatika Matematika    Matematika i fizika 
 Elma Botulja Irma Bošnjak-Murtić Adis Nuhanović Almir Delić   Melisa Salihović Ibrahimbegović
Informatika    Informatika i tehnička kultura Tehnička kultura   Tehnička kultura   Muzička kultura
 Sabaheta Kerović  Alma Šehović  Jasmina Slatina Sućeska  Zdenko Kebat  Nermina Hamidović 
  Građansko obrazovanje   Likovna kultura    Tjelesni i zdravstveni odgoj    Tjelesni i zdravstveni odgoj  Hemija i kultura življenja   
         
Kadrija Vejselović   Mediha Gladović   Ševala Hukara  Mersiha  Bukva  Samija Proho 
Biologija   Biologija    Geografija  Geografija     Historija  
         
Senada Jusić -Dučić Enisa Alibegović   Kenan Ćehajić  Darko Šlipogor  
Historija     Islamska vjeronauka   Islamska vjeronauka   Katolički  vjeronauk   
         
         
OSTALI RADNICI
         
         
Salem Nezirević Željko Bošnjak Đula Tabak Žilić Mejra Admira Dizdarević 
domar  domar servirka higijeničarka    
         
Hadžiefendić Fatima Šemsa Aganović Meliha Ligata Naza Spahija   
higijeničarka    higijeničarka   higijeničarka   higijeničarka    
         
Šefka Kulovac Zlatka Đozo Behka Vatreš Naza Borovina  
higijeničarka   higijeničarka  higijeničarka   higijeničarka    
         
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo