O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS  
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
 MENADŽMENT ŠKOLE 
 Direktorica škole  Pomoćnik direktorice 
   
  Amela Kazazić   Aziz Mulahmetović 
 STRUČNI SARADNICI  
 Pedagog
 Bibliotekar 
SEKRETAR ŠKOLE 
Azra Hadžiahmetović  Edina Tvrtković  
Nura Gredić
 
Naida Kurtović
     
NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE
         
Alma Baraković Dženana Pačavar Sabina Alilović Zejnjel Haziri Sanela Kadić 
Adela Kosovac Nermina Hardaga Elmir Imamović Husein Fejzić Samira Gojak 
Arzija Bijelonja  Nermina Mudželet Lejla Imamović Daniela Zorbić Samira Bojadžija
Melisa Lagumdžić Asima Zagorac Ševala Efendić Admira Selimović Katana   
         
         
NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE 
   
         
Ramiz Dedić Samka Katana  Fahrija Šačić  Ibrahim Camović  Emina Halilović
BHS jezik i književnost  BHS jezik i književnost   BHS jezik i književnost   BHS jezik i književnost    Njemački jezik  
         
Lejla Gazija (zamjena Adha Bijelić) Smajo Voloder Izeta Sabljica Sabina Voloder Aida Gasal 
Engleski jezik    Engleski jezik     Engleski jezik     Engleski jezik     Njemački jezik    
         
Habiba Kuldija Advija Dupovac  Indira Osmanović  Mirzeta Sofić-Maličević Haso Hasanbegović
Fizika Matematika   Matematika i informatika Matematika   Matematika i fizika 
Amel Hindija Elma Botulja Irma Bošnjak-Murtić Adis Nuhanović Almir Delić  
Informatika i tehnička kultura Informatika    Informatika, tehnička kulturai kultura Tehnička kultura   Tehnička kultura  
Melisa Salihović Ibrahimbegović  Alma Šehović Jasmina Slatina Sućeska  Zdenko Kebat  Nermina Hamidović 
Muzička kultura Likovna kultura    Tjelesni i zdravstveni odgoj    Tjelesni i zdravstveni odgoj  Hemija i kultura življenja   
         
Kadrija Vejselović   Mediha Gladović Ševala Hukara  Munir Prazina Sabaheta Kerović
Biologija   Biologija    Geografija  Geografija   Građansko obrazovanje
         
Samija Proho Senada Jusić-Dučić Enisa Alibegović   Kenan Ćehajić  Darko Šlipogor
 Historija   Historija     Islamska vjeronauka   Islamska vjeronauka Katolički  vjeronauk 
         
         
OSTALI RADNICI
 
Šefik Baraković Admira Dizdarević       
         
Salem Nezirević Željko Bošnjak Đula Tabak Žilić Mejra  
domar  domar servirka higijeničarka    
         
Hadžiefendić Fatima Šemsa Aganović Meliha Ligata Munira Mujanović   
higijeničarka    higijeničarka   higijeničarka   higijeničarka    
         
  Zlatka Đozo Behka Vatreš Fata Lilić  
higijeničarka   higijeničarka  higijeničarka   higijeničarka    
         
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo