O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS  
  Online nastava

O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
 MENADŽMENT ŠKOLE 
 Direktorica škole  Pomoćnica direktorice 
   
  Amela Kazazić   Mediha Gladović
 STRUČNI SARADNICI  
 Pedagog
Psiholog  Bibliotekar 
Sekretar
Azra Hadžiahmetović  Zorica Vasković-Novičić Edina Tvrtković  
Naida Kurtović
    Nura Gredić   
NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE
         
Aida Delić Dženana Pačavar Sabina Alilović Selma Hadžić Sanela Kadić 
Adela Kosovac Nermina Hardaga Elmir Imamović Husein Fejzić Samira Gojak 
Arzija Bijelonja  Nermina Mudželet Lejla Imamović Daniela Zorbić Samira Bojadžija
Melisa Lagumdžić Neira Šabanović Ševala Efendić Admira Selimović Katana  Šuman Mirnesa
         
         
NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE 
   
         
Ramiz Dedić Samka Katana  Fahrija Šačić  Ibrahim Camović  Emina Halilović
BHS jezik i književnost  BHS jezik i književnost   BHS jezik i književnost   BHS jezik i književnost    Njemački jezik  
         
Lejla Gazija Smajo Voloder Izeta Sabljica Sabina Voloder Emina Ljevo
Engleski jezik    Engleski jezik     Engleski jezik     Engleski jezik     Njemački jezik    
         
Habiba Kuldija Advija Dupovac  Indira Osmanović  Sanela Osmančević Haso Hasanbegović
Fizika Matematika   Matematika i informatika Matematika   Matematika i fizika 
Maida Pučić Šarac Elma Botulja Irma Bošnjak-Murtić Adis Nuhanović Almir Delić  
Informatika  Informatika    Informatika, tehnička kultura Tehnička kultura   Tehnička kultura  
Amna Kulović Hindija  
Informatika           
Melisa Salihović Ibrahimbegović  Alma Šehović Jasmina Slatina Sućeska  Dejan Mirkov Nermina Hamidović 
Muzička kultura Likovna kultura    Tjelesni i zdravstveni odgoj    Tjelesni i zdravstveni odgoj  Hemija i kultura življenja   
         
Edisa Subašić Šemsija Gladović Ševala Hukara  Munir Prazina Sabaheta Kerović
Biologija   Biologija    Geografija  Geografija   Građansko obrazovanje
Admir Dervišbegović Senada Jusić-Dučić Enisa Alibegović   Kenan Ćehajić  Siniša Mujabašić
 Historija   Historija     Islamska vjeronauka   Islamska vjeronauka Katolički  vjeronauk 
         
ASISTENT U NASTAVI        
         
Amela Kikić Nerma Tahirović Kenan Tatarin    
         
OSTALI RADNICI
 
Admira Dizdarević         
         
Midhat Klino Željko Bošnjak Đula Tabak Žilić Mejra  
domar  domar servirka higijeničarka    
Lejla Šehović Rujević Šemsa Aganović Meliha Ligata Munira Mujanović   
higijeničarka    higijeničarka   higijeničarka   higijeničarka    
         
Amela Džano Zlatka Đozo Behka Vatreš Alma Čerkez  
higijeničarka   higijeničarka  higijeničarka   higijeničarka    
         
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo