Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo
 
O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
BROJNO STANJE UČENIKA PO ODJELJENJIMA

Razred
Odjeljenje Broj učenika Razredni starješina
  muški ženski Svega  
I 1 12 11 23 Bijelonja Arzija
I 2 14 11 25 Bojadžija Samira
I 3 15 10 25 Fejzić Husein
I 4 12 11 23 Imamović Lejla
I 5 13 11 24 Zorbić Daniela
Ukupno  66 54 120  
II 1 14 13 27 Latifić Suada
II 2 14 12 26 Zagorac Asima
II 3 14 14 28 Efendić Ševala
II 4 13 13 26 Mudželet Nermina
Ukupno  55 52 107  
III 1 13 11 24 Baraković Alma
III 2 13 12 25 Pačavar Dženana
III 3 12 13 25 Alilović Sabina
III 4 13 10 23 Haziri Zejnil
Ukupno  51 46 97  
IV 1 17 10 27 Kadić Sanela
IV 2 17 10 27 Kosovac Adela
IV 3 14 11 25 Hardaga Nermina
IV 4 16 10 26 Imamović Elmir
Ukupno  64 41 105  
V 1 15 10 25 Adem Bašalić
V 2 14 12 26 Gojak Samira
V 3 12 12 24 Dedić Ramiz 
V 4 17 10 27 Vejselović Kadrija
Ukupno  58 44 102  
UKUPNO  OD I - V 294 237 531  
VI 1 15 11 26 Sabljica Izeta
VI 2 16 10 26 Proho Samija
VI 3 14 10 24 Gladović Mediha
VI 4 12 15 27 Katana Samka
Ukupno  57 46 103  
VII 1 13 14 27 Sabina Voloder 
VII 2 12 12 24 Aida Gasal
VII 3 11 15 26 Jasmina Slatina Sućeska
VII 4 11 13 24 Indira Osmanović
Ukupno  50 51 101  
VIII 1 11 15 26 Efendić Sanela
VIII 2 10 14 24 Varešanović Hajrija
VIII 3 14 11 25 Hukara Ševala
VIII 4 15 9 24 Botulja Elma
Ukupno  50 49 99  
IX 1 13 13 26 Smajo Voloder
IX 2 11 14 25 Fahrija Šačić
IX 3 13 12 25 Enisa Alibegović
IX 4 13 12 25 Melisa Salihović I.
IX 5 15 10 25 Adis Nuhanović
Ukupno  65 61 126  
UKUPNO  OD V - IX 219 210 429  
   
UKUPNO  OD I - IX 513 447 960  
   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo