O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
DOKUMENTI
   
INSTRUKCIJA O PRIMJENI PRAVILNIKA Plan javnih nabavki za 2023. godinu
- izmjena 4
  REGISTAR JAVNIH NABAVKI JU OŠ "UMIHANA ČUVIDINA"
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača    
Plan javnih nabavki za 2024. godinu Plan javnih nabavki za 2023. godinu
- izmjena 3
Plan javnih nabavki za 20203. godinu
- izmjena 1
Plan javnih nabavki za 2023. godinu
- izmjena 2
Plan javnih nabavki za 2020. godinu
- izmjena 2
Plan javnih nabavki za 2020. godinu
- izmjena 1

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu
  Spisak udzbenika 2020-2021.pdf Termini slobodnih aktivnosti u školskoj 2019/2020.godini
Termini konsultacija za školsku 2019/2020.godinu Termini održavanja informativnih sastanaka sa roditeljima za školsku 2019/2020.godinu
Pravilnik  o kućnom redu JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo Etički kodeks OŠ“Umihana Čuvidina“ Sarajevo
Pravilnik o radu JU Osnovne škole »UMIHANA ČUVIDINA « Sarajevo Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo
Pravilnik o radu biblioteke JU OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo Pravila JU OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo
Plan javnih nabavki za 2019.godinu JU OŠ "Umihana Čuvidina" Sarajevo Pravilnik  o postupku direktnog sporazuma JU OŠ „Umihana Čuvidina“ Sarajevo
Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova JU OŠ " Umihana Čuvidina" Sarajevo KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 23/17) Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 33/17)
  Zakon o izmjeni zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 30/19) Zakon o udžbenicima u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 31/19)
Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 52/19) Pravilnik o polaganju eksterne mature ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 25/18) 
Smjernice za postupanje u slucaju nasilja nad djecom u BiH Smjernice za postupanje u slucaju nasilja nad djecom u digitalnom okruzenju u BiH
Pravilnik o izmjenama pravilnika o polaganju eksternoj maturi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 17/19)   Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 15/18)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o polaganju eksterne mature ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 24/19)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o internoj evaluaciji znanja učenika osnovnih i srednjih škola i eksternoj procjeni znanja učenika osnovnih škola Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 17/2018)

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 46/18) Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 24/18
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 32/19) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 3/20)
Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 46/18)-II dio   Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama KS ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 2/18)
Pravilnik o primjeni informacionog sistema EMIS u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 34/12) Pravilnik o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 53/18) 
  Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 2/20)   Platforma za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2017.-2022. (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'", 2/18)
  Pravilnik o nostrifikaciji/ekvivalenciji inostranih svjedodžbi u osnovnoj i srednjoj školi ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 20/2019 Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 29/19) 
   Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 29/19)   Pedagoški standardi i opći normativi za osnovni odgoj i obrazovanje i normativi radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 30/18)

Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 36/20)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 04/16)
Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno/korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 36/10) Pravilnik o stručnom usavršavanju odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 19/04
Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanova na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 35/17
Pravilnik o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 35/17)
Pravilnik o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 2/18) Pravilnik o dopuni pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 30/19)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'", 32/18)  

   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo